ЕКСПЕРТИЗА ТА НАВЧАННЯ

Компанія «Явір-2000» має великий досвід роботи із забезпечення пожежної та техногенної безпеки, а також цивільного захисту та надає повний спектр послуг за вказаними видами діяльності. Кількість зайнятих працівників за напрямком пожежної та техногенної безпеки – 437 особи, а середньомісячний обсяг виконаних робіт складає 2,5 млн. грн.

З питань цивільного захисту компанія «Явір-2000» надає такі послуги:

  • розробка Розділу інженерно-технічних заходів у складі проектної документації
  • ідентифікація, декларація безпеки, паспортизація потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки
  • розробка планів локалізації та ліквідації аварій і аварійних ситуацій (ПЛАС)
Розділ проектної документації  інженерно-технічних заходів - це документ, який містить перелік заходів, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій (НС) і зменшення ризику їх виникнення, забезпечення захисту населення і територій від НС, зниження матеріальних збитків від впливів НС техногенного та природного характеру, а також від небезпек, що виникають при веденні військових дій, диверсій або терористичних актів на розглянутій території або об'єкті. Розділ інженерно-технічних заходів і НС є частиною проекту будівництва і, внаслідок цього, обов'язковим офіційним документом для здійснення будівництва і виробничої діяльності будь-якого потенційно небезпечного об'єкта.

Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів (ПНО) проводиться для всіх суб'єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об'єкти, де можуть використовуватися, виготовлятися, перероблятися, зберігатися або транспортуватися небезпечні речовини. Ідентифікація ПНО проводиться також для всіх суб'єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво таких об'єктів.

Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів передбачає аналіз структури об'єкта і характер його функціонування. У процесі ідентифікації розглядаються і враховуються внутрішні і зовнішні чинники небезпеки. Внутрішні чинники небезпеки характеризують небезпеку будівель, споруд, обладнання, технологічних процесів об'єкта і речовин, виробляються, переробляються, зберігаються або транспортуються на його території. Зовнішні чинники небезпеки безпосередньо не пов'язані з функціонуванням об'єкта, але можуть ініціювати виникнення надзвичайних ситуацій і негативно впливати на їх розвиток. До зовнішніх факторів належать природні явища та аварії на об'єктах, розташованих поблизу. На основі проведеного аналізу встановлюється наявність або відсутність джерел небезпеки, які за певних обставин можуть бути причиною виникнення надзвичайних ситуацій, а також визначення їх можливих рівнів.

Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один об'єкт підвищенної небезпеки (ОПН), здійснює розробку та складання декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки. Декларація безпеки складається на основі дослідження суб'єкта господарської діяльності, ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, пов'язаних з експлуатацією цих об'єктів.

Всі діючі об'єкти господарської діяльності, на яких існує реальна загроза виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, мають бути паспортизовані і зареєстровані в загальнодержавному регістрі ПНО. Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів проводиться для здійснення їх обліку, вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, організації моніторингу їх поточного стану та заповнення суб'єктом господарської діяльності паспорта потенційно небезпечного об'єкта. Паспортизації підлягають всі потенційно небезпечні об'єкти незалежно від, форми власності. Паспортизацію об'єктів необхідно проводити один раз в 5 років. Позачергова паспортизацію слід здійснювати в разі виникнення будь-яких змін в технічному стані або виробничій діяльності.

Пожежна декларація - це документальне підтвердження, видане державним органом про відповідність заходів пожежної безпеки, прийнятих на підприємстві, об'єкті комерційної нерухомості, законодавчо встановленим вимогам. Наявність даного документа обов'язково для здійснення законної діяльності підприємства. Декларація пожежної безпеки, оформлена і зареєстрована належним чином, дає право починати працювати новоствореним підприємствам, а також дає можливість законно використовувати об'єкти нерухомості.

План ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) є невід'ємною частиною аварійної документації небезпечного об'єкта. До завдань Пласа входить планування дій різних типів персоналу на підприємстві. План передбачає порядок дій для спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади. Мета плану - локалізація і ліквідація аварійних ситуацій і аварій і зменшення їх наслідків.






СУПЕРПРОПОЗИЦІЯ: Охоронна сигналізація від 1 грн.!

Акційні комплекти охоронної сигналізації!

Обери охорону сам!